مشخصات بازیکن
P.R.O #just Awp :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.211.171.207 :آیپی
STEAM_1:1:441128877 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۵:۲۴:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۵:۲۴:۱۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن