مشخصات بازیکن
Kiss My Ass! :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.50.229 :آیپی
STEAM_1:0:181482265 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
goh khorie ziadi :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۹:۵۷:۳۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن