مشخصات بازیکن
Ragnar ! :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
46.62.138.56 :آیپی
STEAM_1:1:124888990 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Zhiar Naqshbandi | Tetrodot :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۲۱:۵۸:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۲۱:۵۸:۱۱ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن