مشخصات بازیکن
????? ???? ??? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
213.207.240.231 :آیپی
STEAM_1:1:497619752 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۲۲:۱۷:۳۳ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن