مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.182.216.33 :آیپی
STEAM_1:1:484294924 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۲۳:۵۱:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۰:۲۱:۲۶ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن