مشخصات بازیکن
mahdi.bb87 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.58.180.15 :آیپی
STEAM_1:0:462065026 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Abbas Ahmadian | Price :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۷:۳۷:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۲۱:۳۷:۵۲ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن