مشخصات بازیکن
Sheykh :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.167.47 :آیپی
STEAM_1:0:813398 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۲۳:۵۳:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۲۳:۵۳:۳۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن