مشخصات بازیکن
MAFIA :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.94.157 :آیپی
STEAM_1:1:465792628 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۰:۴۲:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۰:۴۲:۳۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن