مشخصات بازیکن
Saeed70 :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.235.24.57 :آیپی
STEAM_1:0:494854110 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰۱:۰۰:۰۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰۱:۰۰:۰۹ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن