مشخصات بازیکن
HaMeD- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.158.143.140 :آیپی
STEAM_1:0:431861583 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Ramin Mirzae | 282 :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۷:۳۹:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۸:۳۹:۴۳ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن