مشخصات بازیکن
S[u]NeR :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.242.148.63 :آیپی
STEAM_1:0:59993362 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spamming Mic/Chat :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۳:۴۴:۴۶ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن