مشخصات بازیکن
HeadShot Machin :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Kazakhstan(KZ) :کشور / منطقه
2.135.152.209 :آیپی
STEAM_1:0:197225804 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Hossine Karimi :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۷:۳۵:۵۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن