مشخصات بازیکن
wineston ^_^ :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.253.134 :آیپی
STEAM_1:1:441946103 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Inappropriate Language :دلیل بن شدن
Hossine Karimi :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۱۲:۳۱:۳۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن