مشخصات بازیکن
NF :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
178.131.151.30 :آیپی
STEAM_1:1:236658667 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzae | 282 :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۸:۳۹:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۲۲:۳۹:۲۹ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن