مشخصات بازیکن
MF000MF :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.67.233 :آیپی
STEAM_1:1:479182060 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzae | 282 :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۸:۵۰:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۸:۵۰:۱۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن