مشخصات بازیکن
? M???J ? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.59.0 :آیپی
STEAM_1:1:89199258 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۲۰:۴۷:۲۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن