مشخصات بازیکن
CARRY :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
91.243.167.231 :آیپی
STEAM_1:1:126496922 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Inappropriate Language :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۲۲:۴۲:۴۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن