مشخصات بازیکن
sikim_khiyari :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.27.31.11 :آیپی
STEAM_1:1:485819259 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
GAME BANNED :وضعیت اکانت
AimBot :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۲۳:۳۶:۵۰ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن