مشخصات بازیکن
HaCk fuCkEr come back :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
86.55.176.229 :آیپی
STEAM_1:1:91177626 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۰۱:۰۰:۰۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن