مشخصات بازیکن
???????????????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Saudi Arabia(SA) :کشور / منطقه
77.30.193.20 :آیپی
STEAM_1:0:90243178 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Inappropriate Language :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۰۳:۰۶:۰۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن