مشخصات بازیکن
ATa_hEro :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.98.109.185 :آیپی
STEAM_1:0:477366674 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Niloofar Sharifi | Niloo Monster :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۰۰:۴۲:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۰۰:۴۲:۴۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن