مشخصات بازیکن
Dapi34 :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Ukraine(UA) :کشور / منطقه
46.164.162.237 :آیپی
STEAM_1:0:225431014 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Inappropriate Language :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۲۰:۵۱:۲۳ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن