مشخصات بازیکن
??Zy' :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
89.42.33.201 :آیپی
STEAM_1:0:204778314 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۷:۱۱:۲۰ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن