مشخصات بازیکن
alisoleymanisf :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.118.148 :آیپی
STEAM_1:1:481187021 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۰۲:۱۸:۴۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن