مشخصات بازیکن
Pie_Sarcasm -_- :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Georgia(GE) :کشور / منطقه
31.146.36.148 :آیپی
STEAM_1:0:437381853 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spamming Mic/Chat :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۰۳:۱۴:۱۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن