مشخصات بازیکن
Crazy(lost agin) :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.184.149.65 :آیپی
STEAM_1:1:442174081 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Inappropriate Language :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۲۰:۴۴:۲۴ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن