مشخصات بازیکن
???? ????? ???? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
91.98.1.81 :آیپی
STEAM_1:1:433088639 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۰:۰۲:۰۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن