مشخصات بازیکن
Columbo :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.208.82.94 :آیپی
STEAM_0:0:188882010 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۲۱:۵۲:۴۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن