مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.236.28.109 :آیپی
STEAM_1:0:201301391 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Other :دلیل بن شدن
Ata | See Your Back :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27016 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۱۵:۲۰:۲۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن