مشخصات بازیکن
s1mple :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.224.219.227 :آیپی
STEAM_1:0:444255041 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bad Language :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۲۰:۴۰:۳۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن