مشخصات بازیکن
M@hdi G@MER :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.114.171.37 :آیپی
STEAM_1:1:443224563 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bug Zadan Dar Server :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۵:۱۲:۴۴ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن