مشخصات بازیکن
Un[K]NowN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
87.107.220.59 :آیپی
STEAM_1:1:196381357 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Shahab Mokhtarshahi | Joker :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۲۱:۵۶:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۲۲:۰۶:۲۹ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن