مشخصات بازیکن
-ZaCk- :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.27.71.3 :آیپی
STEAM_1:0:185058965 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۲۰:۰۰:۲۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن