مشخصات بازیکن
Mr_Saeed :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.236.22.160 :آیپی
STEAM_1:1:435313028 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۲۷:۴۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن