مشخصات بازیکن
--??? ??????? ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.184.138.92 :آیپی
STEAM_1:1:417940136 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۴۸:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۴۸:۵۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن