مشخصات بازیکن
Nss6 :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.167.1 :آیپی
STEAM_1:1:159744775 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۲۱:۰۸:۱۶ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن