مشخصات بازیکن
?Mmd?1Tap ?? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.238.11 :آیپی
STEAM_1:0:428471513 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۰۸:۵۳:۲۰ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن