مشخصات بازیکن
Un[K]NowN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
87.107.184.212 :آیپی
STEAM_1:1:196381357 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzae | 282 :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۲:۰۰:۴۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۲:۰۰:۴۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن