مشخصات بازیکن
IR-Keyvan :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.87.35 :آیپی
STEAM_1:0:418257590 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۲۲:۴۰:۵۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۲۱:۴۰:۵۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن