مشخصات بازیکن
aMiN kHaN | IRAN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.118.108 :آیپی
STEAM_1:1:190951243 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
Hossine Karimi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۶:۱۱:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۶:۱۱:۳۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن