مشخصات بازیکن
KvH :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
United Kingdom(GB) :کشور / منطقه
86.105.136.5 :آیپی
STEAM_1:1:90461288 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۱:۰۷:۰۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۱:۰۷:۰۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن