مشخصات بازیکن
Ace Del #Legit :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.59.156.188 :آیپی
STEAM_1:1:242609248 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۵:۲۵:۳۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۵:۲۵:۳۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن