مشخصات بازیکن
@me :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Turkey(TR) :کشور / منطقه
88.245.183.2 :آیپی
STEAM_1:0:419410127 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spinhack :دلیل بن شدن
Hossine Karimi :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۰۰:۰۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن