مشخصات بازیکن
? AmO_o?? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
79.127.5.180 :آیپی
STEAM_1:0:148970232 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۵۱:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۵۱:۲۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن