مشخصات بازیکن
Mahdi :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.123.122.127 :آیپی
STEAM_1:1:444101450 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۵۸:۵۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن