مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.114.136.175 :آیپی
STEAM_1:1:446330181 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Other :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۸:۴۲:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۸:۴۲:۴۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن