مشخصات بازیکن
PHN7OM :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.178.69.46 :آیپی
STEAM_1:1:467433977 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzae | 282 :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۳:۵۱:۵۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۴:۰۱:۵۶ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن