مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.217.139.250 :آیپی
STEAM_1:0:87725882 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Other :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۰:۰۱:۰۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن