مشخصات بازیکن
? MoRtAl ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.183.239.67 :آیپی
STEAM_1:1:176663109 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۲:۰۶:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۲:۰۶:۳۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن