مشخصات بازیکن
TwiZzler :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
87.107.185.120 :آیپی
STEAM_1:0:60256242 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rush dadan :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۸:۳۸:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۳۸:۰۴ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن